Nieuws

Het Joblabo Voeding werd boven de doopvont gehouden in oktober 2017. Heidi Hanssens en Liederik Cordonni gaven samen met de verschillende partners het educatief centrum vorm. Waar bij de opstart de digitale game nog enkele kinderziekten kende, zijn deze een jaar verder nagenoeg allemaal opgelost! Met bijzondere dank aan de startende testbezoekers die een grote hulp waren bij het operationeel maken van het Joblabo!

Nu het Joblabo op punt staat, werd gekozen om een nieuwe vaste medewerker aan te stellen, want hoewel alles nu volledig operationeel is, blijft het toch een voltijdse job om een educatief doe- en belevingscentrum van dergelijke omvang dagdagelijks operationeel te houden en up-to-date te brengen. Daarom kwam Delphine Vandecaveye in augustus het POM-team versterken als stafmedewerker Joblabo. Zij zal ervoor zorgen dat het Joblabo voldoende op de radar komt bij leerkrachten door middel van de nodige communicatieacties, de ontwikkeling van de website, vertegenwoordiging op educatieve beurzen etc.

Daarnaast is zij het rechtstreekse aanspreekpunt voor de equipe vrijwilligers en is zij ook steeds op zoek naar nieuwe enthousiastelingen met een hart voor de voedingsindustrie om het vrijwilligersteam te versterken. Ook het operationeel management valt onder haar vleugels: o.a. het beheer van de dagelijkse boekingen, oplossen van technische problemen, bezoekersaantallen monitoren en de financiën in het oog houden.

Tot slot staat ze ook in voor de organisatie van events die de voedingsindustrie dichter bij jongeren brengt, zoals FoodAtWork Live en de ontwikkeling van nieuwe educatieve pakketten, want STEM-onderwijs is hot en wat kan nu meer STEM zijn dan de voedingsindustrie die doorlopend op zoek is naar technische profielen?! Ook de Krant van West-Vlaanderen was benieuwd naar het Joblabo en de nieuwe medewerker. Lees het volledige artikel hier.