Nieuws

Omdat het vinden van goede werkkrachten voor bedrijven geen evidentie is, en al helemaal niet in West-Vlaanderen met een werkloosheidsgraad van slechts +/- 4,5%, kwam het Joblabo Voeding tot leven.

Het Joblabo richt zich enerzijds (en hoofdzakelijk) tot jongeren. Dit om hen te wijzen op de vele toekomstmogelijkheden in de voedingsindustrie. Door hen hiervan bewust te maken, willen we de voedingsindustrie de werknemers van morgen aanleveren.

Anderzijds biedt het Joblabo perspectief aan werkzoekenden. Via het project ‘Grenzeloos Competent’, gestuurd vanuit de POM, maken ze kennis met de sector aan de hand van een toelichting, het Talent4Food Game en een bezoek aan het opleidingsatelier van de VDAB.

Bij interesse kunnen de werkzoekenden doorstromen naar een opleiding tot verpakkingsoperator of procesoperator. Een opleiding die VDAB aanbiedt vanuit dit opleidingsatelier in het Huis van de Voeding. De werkzoekenden volgen gedurende een tweetal weken opleiding, aangevuld met een stage, om zo op korte termijn aan de slag te kunnen.

Deze totaalaanpak stond voorop bij de uitwerking van het Europees project ‘Grenzeloos Competent’ waarbinnen het Joblabo vorm kreeg. Entreprendre Ensemble sloot zich reeds bij aanvang van het project aan als partner.

In de  regio van Duinkerke worden ze ook met een aantal problemen geconfronteerd. Het werkloosheidscijfers ligt een pak hoger, namelijk 15%. Hiervan hebben veel werkzoekenden nood aan opleiding.  Een samenwerking over de grenzen heen leek dan ook een van de oplossingen. Naast infosessies in het Huis van de Voeding, kunnen deze werkzoekenden ook terecht voor een opleiding in Frankrijk, aangevuld met een onderdompeling in het opleidingsatelier in Vlaanderen. Zo ervaren ze dat de afstand tot de Vlaamse arbeidsmarkt niet zo groot is.

Nu het Joblabo op volle toeren draait en er ook al verschillende groepen werklozen toegeleid werden naar een opleiding tot verpakkingsoperator met doorstroom naar de industrie, kwam onze partner graag de realisatie van dichtbij bekijken om eventuele mogelijkheden voor een soortgelijke aanpak uit te werken in eigen regio.

Benieuwd? Bekijk de aftermovie geregisseerd door ‘Entreprendre Ensemble’.