Partners

Het Joblabo is een initiatief van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen, het economisch agentschap van de Provincie West-Vlaanderen. Het centrum kreeg vorm in het kader van het Europees project Grenzeloos Competent (Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen) en ontving hierbij 50% financiële steun van Europa en 25% van de Provincie West-Vlaanderen.
De laatste schijf werd verwezenlijkt dankzij steun van de sponsors van het Huis van de Voeding, zijnde Mulder, Alpro, Cargill, Ardo, ING, Soubry, Marine Harvest Pieters, Poco Loco, Greenyard Frozen Vegetables, Milcobel, Icelandic, ADMB en Agristo.

Voor de realisatie van het Joblabo Voeding werkte de POM samen met Bazookas, en kon zij beroep doen op de erg gewaardeerde inbreng van heel wat partners:

  • Alimento, het sectorfonds van de voedingsindustrie
  • Fevia, de sectorfederatie van de voedingsindustrie
  • VDAB, die naast het Joblabo Voeding haar opleidingsatelier Voeding huisvest
  • De Stad Roeselare
  • Katholieke Hogeschool VIVES
  • RESOC Midden-West-Vlaanderen

Sponsors

POM West-Vlaanderen neemt initiatief om de West-Vlaamse economie te ondersteunen. Daarbij ligt de focus op enkele grote peilers waarvan één de fabriekswerking naar de prominent aanwezige sectoren in onze regio, zoals voedingsindustrie. Deze sterk ontwikkelde en innovatieve sector doet het zeer goed. De grootste uitdaging vandaag en voor de toekomst ligt in het vinden van geschikte, gemotiveerde werkkrachten. Vanuit die uitdaging ontwikkelt de POM heel wat initiatieven via haar arbeidsmarktbeleid, zowel op korte termijn, met o.a. projecten om werklozen toe te leiden naar de sector, als op lange termijn, door jongeren te enthousiasmeren en informeren over de sector via het Joblabo Voeding.

Heel wat partners engageerden zich in de uitwerking van dit bezoekerscentrum. Onmisbaar in dit verhaal is gedragenheid vanuit de industrie zelf! Het Joblabo Voeding streeft een accurate weergave van de sector na: de moderne productieomgevingen, de diverse beroepsprofielen, het innovatieve productgamma, de digitalisering en robotisering,... Daarvoor doet het beroep op zijn sponsors. Zij leveren mee de nodige input en dragen financieel bij aan de realisatie van de werking. Een unieke samenwerking die de voedingsindustrie tot bij de jongeren brengt.
Met dank aan: Mulder, Ardo, Milcobel, Agristo, en het WSF Zeevisserij!